Deltion College behaalt alle certificaten Gezonde School

07 maart 2019

Deltion College behaalt alle certificaten Gezonde School

Het Deltion College in Zwolle heeft alle vijf de themacertificaten van Gezonde School behaald: Bewegen en sport, Welbevinden, Voeding, Relaties en seksualiteit, Roken, Alcohol- en drugspreventie. Met het vignet Gezonde School laat Deltion zien dat het voldoet aan de kwaliteitscriteria die deskundigen hebben opgesteld. Van harte gefeliciteerd!

Gezonde School
Gezonde School is een samenwerkingsverband tussen diverse landelijke organisaties. Meer informatie via www.gezondeschool.nl.

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail