Reserveer in uw agenda: studiedag Platform Veiligheid

22 januari 2018

Op 22 maart vindt de studiedag van het Platform Veiligheid plaats. Naast leden van het Platform, zijn belangstellenden die werkzaam zijn in het onderwijs op het snijvlak van Burgerschap, Gezonde School, Fysieke Veiligheid en Welzijn voor docent en student van harte welkom!

Reserveer in uw agenda: studiedag Platform Veiligheid
Datum: 22 maart 2018
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: KNVB Campus, Woudenbergseweg 56, 3707 HX Zeist
 
De keuze voor deze inspirerende locatie heeft alles te maken met het thema van die dag: Respect en Fatsoen. Ook in de sportwereld zijn dit belangrijke thema’s waar men zich mee bezig houdt. De studiedag van het Platform Veiligheid zal, als vanouds bestaan uit een mix van inleidende sprekers en workshops. Er zal daarnaast ruim gelegenheid zijn om te netwerken en kennis te delen.

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail