Meer aandacht voor carrière na topsport

14 september 2017

Maandag 11 september is op Papendal de aftrap gegeven voor een programma waarbij topsporters meer begeleid worden bij een overstap naar een volgende carrière. NOC*NSF gaat topsporters beter voorbereiden op en ondersteunen bij een soepele overgang naar een volgende loopbaan.

Meer aandacht voor carrière na topsport

Een topsportcarrière is in het algemeen tijdelijk. Dat betekent dat een topsporter op een bepaald moment een overstap gaat maken naar een periode zonder sport op het hoogste niveau. Jarenlang was de focus alleen maar gericht op het bereiken en behouden van dat hoogste niveau. Als daar een eind aan komt, ziet de dagelijkse wereld er plotseling heel anders uit.

Transitie
Met steun van het ministerie van VWS gaat NOC*NSF topsporters beter voorbereiden op en ondersteunen bij een soepele overgang naar een volgende loopbaan. Hierbij werkt zij samen met verschillende externe partners. Onder de noemer ‘Transitie naar volgende carrière’ voert NOC*NSF met topsporters een intakegesprek, waarin de individuele behoefte van de sporter wordt scherp gesteld. Daarna wordt bekeken hoe de sporter zo nodig ondersteund kan worden bij de transitie naar een volgende carrière. Dat kan bijvoorbeeld door een gesprek met een specialist, door een persoonlijk begeleidingstraject of door werkbemiddeling.

TeamNL@Work
Een van de mogelijkheden binnen ‘Transitie naar een volgende carrière’ is TeamNL@work. Dit is een praktijkprogramma waar topsporters, nog steeds actief of recent gestopt, ervaring op kunnen doen in een specifiek werkgebied. De eerste editie van TeamNL@work richt zich op sportmarketing en –media en wordt in opdracht van NOC*NSF uitgevoerd door sportmarketingbureau Triple Double. TeamNL@work start met een trainingsprogramma van acht weken, gevolgd door een snelcursus social media en online community management. Daarnaast krijgen deelnemers een kijkje in de keuken bij partners van Team NL en gaan zij aan de slag rondom een aantal Team NL-projecten, zoals het NOS|NOC*NSF Sportgala en de Olympische en Paralympische Spelen.

Kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF.

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

0348-75 35 00 /Stuur ons een mail